24 stycznia 2021

Lockdown w Niemczech najczęściej zadawane pytania.


Follow me! Aktualności Lockdown w Niemczech najczęściej zadawane pytania.

 

Lockdown w Niemczech – najczęściej zadawane pytania.

Odpowiedzi na poniższe pytania pochodzą z oficjalnego dokumentu opracowanego przez Niemieckie Ministerstwo Zdrowia oraz z opracowań własnych na podstawie informacji zawartych na oficjalnych stronach rządowych.

Czym jest cyfrowa deklaracja wjazdu (DEA)?

Aby odciążyć urzędy ds. zdrowia publicznego i wesprzeć istniejące procedury monitorowania kwarantanny, Rząd Federalny opracował cyfrową deklarację wjazdu (DEA), która zastępuje dotychczasową, realizowaną w formie papierowej procedurę rejestracji i przetwarzania danych osób przyjeżdżających przy użyciu tzw. formularzy lokalizacji podróżnych (Aussteigekarte). Cyfrową deklarację wjazdu powinny wypełniać wszystkie osoby wjeżdżające, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze ryzyka lub w obszarze szczególnie wysokiego ryzyka (obszar o wysokiej zachorowalności lub obszar występowania wariantów wirusa), a których nie obejmuje żaden ze wskazanych wyjątków. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej www.einreiseanmeldung.de.

Czym jest obszar ryzyka? 

Obszar ryzyka to obszar znajdujący się poza Republiką Federalną Niemiec, dla którego Federalne Ministerstwo Zdrowia działające w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny zidentyfikowało zwiększone ryzyko zakażenia określoną, niebezpieczną chorobą zakaźną, np. koronawirusem SARS CoV-2. Lista obszarów ryzyka jest na bieżąco publikowana i aktualizowana przez Instytut Roberta Kocha na stronie internetowej https://www.rki.de/risikogebiete .

Jak mam rozpoznać, czy wjeżdżam z obszaru ryzyka, obszaru o wysokiej zachorowalności lub obszaru występowania wariantów wirusa?

Instytut Roberta Kocha publikuje w Internecie sukcesywnie aktualizowaną listę obszarów ryzyka, obszarów o wysokiej zachorowalności i obszarów występowania wariantów wirusa, dostępną na stronie https://www.rki.de/risikogebiete

Dany rejon jest uznawany za obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub obszar występowania wariantów wirusa po upływie pierwszego dnia po opublikowaniu na wyżej wymienionej stronie internetowej informacji o dokonanej klasyfikacji. Na liście Instytutu Roberta Kocha po nazwie kraju lub regionu widnieje w nawiasie informacja, od kiedy dany rejon jest uznawany za obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub obszar występowania wariantów wirusa.

Na końcu strony znajduje się zestawienie obszarów, które w dowolnym momencie na przestrzeni ostatnich 10 dni były obszarami ryzyka, ale już nimi NIE SĄ.

Jak często następuje aktualizacja klasyfikacji obszarów podróży?

Rząd Federalny sukcesywnie przeprowadza weryfikację zakresu, w jakim poszczególne regiony należy zaklasyfikować jako obszary ryzyka. Z tego powodu zmiany mogą być wprowadzane w krótkim czasie, w szczególności może dojść do rozszerzenia listy obszarów ryzyka.

Czy istnieją wyjątki zwalniające z obowiązku wypełniania cyfrowej deklaracji wjazdu?

Istnieją wyjątki zwalniające z obowiązku wypełniania deklaracji cyfrowej oraz obowiązku odbycia kwarantanny. Możesz się z nimi zapoznać w naszym artykule Kogo obowiązuje kwarantanna na terenie Niemiec?

Na co muszę zwrócić uwagę podróżując samolotem z międzylądowaniem?

Pasażerowie lotów transferowych, którzy mają międzylądowanie na lotnisku leżącym w obszarze ryzyka, są objęci obowiązkiem wypełnienia deklaracji.

Jaki jest cel cyfrowej deklaracji wjazdu?

Cyfryzacja deklaracji wjazdu dla osób przybywających z obszarów ryzyka, które były wcześniej składane w formie formularzy lokalizacji podróżnych, odciąży urzędy ds. zdrowia publicznego. Dzięki niej urzędy dowiedzą się szybko i pewnie, kto będąc w rejonie, za który odpowiadają, przebywał w obszarze ryzyka i musi udać się na kwarantannę. Rozwiązanie to pozwoli na lepsze zapobieganie powstawaniu nowych źródeł zakażeń w wyniku wjazdu do Niemiec.

W którym momencie muszę złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć przed wyjazdem. Jeżeli wjeżdża Pan/i samolotem, statkiem, pociągiem lub autobusem, to warunkiem koniecznym do przewozu jest przedłożenie potwierdzenia złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu (lub w wyjątkowych przypadkach należy złożyć należycie wypełnioną deklarację zastępczą).

Czy osoby niepełnoletnie są również zobowiązane do składania deklaracji?

Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do składania deklaracji. Podróżujące osoby niepełnoletnie nie muszą składać osobnej deklaracji, mogą zostać wpisane do deklaracji podróżującej z nimi osoby dorosłej, która za nie odpowiada. Osoby niepełnoletnie, które podróżują same, muszą wypełnić osobny formularz.

Czy mogę podróżować bez cyfrowej deklaracji wjazdu?

Jeśli nie dotyczy Pana/i żaden z powyższych wyjątków, nie może być Pan/i przewożony/a bez wypełnionej deklaracji wjazdu. Wynika to z Rozporządzenie w sprawie wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii koronawirusa (BAnz AT 13.01.2021). Zgodnie z jego treścią przedsiębiorstwa transportowe nie mogą przewozić osób, które nie przedłożą dowodu w postaci cyfrowej deklaracji wjazdu lub deklaracji zastępczej, ani nie są objęte jednym z wyżej wymienionych wyjątków.

Proszę mieć na uwadze: w przypadku podania informacji, które są ewidentnie nieprawidłowe, nie mamy do czynienia z prawidłowo wypełnioną deklaracją. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa transportowe nie mogą Pana/i przewieźć.

Jakie obowiązują zasady przy wjeździe samochodem?

Obowiązek złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu występuje niezależnie od tego, jakim środkiem transportu następuje wjazd, a więc także przy wjeździe samochodem. W pobliżu granicy organ, któremu powierzono przeprowadzanie policyjnej kontroli ruchu transgranicznego (zazwyczaj jest to policja federalna) może przeprowadzać wyrywkowe kontrole i zażądać przedłożenia potwierdzenia.

 

UWAGA: Powyższy wpis ma jedynie charakter informacyjny, informacje w nim zawarte są aktualne na dzień publikacji tekstu. Przed planowaną podróżą sprawdź koniecznie aktualizację obostrzeń na oficjalnych stronach rządowych krajów z których lub do których podróżujesz. Skontaktuj się również ze swoją linią lotniczą, czy podczas odprawy nie będzie wymagała od Ciebie ważnego testu na koronawirusa.

Źródło: https://www.bundesgesundheitsministerium.de


Pozostałe aktualności:

Kogo obowiązuje kwarantanna na terenie Niemiec?

Lockdown w Niemczech przedłużony

Berlin BER gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa