Pomoc

Czy można rezerwować konkretne miejsce w autobusie?

Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

Czy można wsiąść/wysiąść w dowolnym miejscu, poza przystankiem?

Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone tylko w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.

Jakie są wytyczne dotyczące limitu bagażu?

Każdy pasażer może przewieźć bezpłatnie do dwóch sztuk bagażu:

a) Jedną sztukę bagażu o wadze do 25 kg i o wymiarach standardowej walizki, przewożonego w luku bagażowym,

b) Jedną sztukę małego bagażu podręcznego do 5 kg o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera.

Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

Jaka jest opłata za dodatkowy bagaż?

Opłata za dodatkowy bagaż jest określona w polu „opcje dodatkowe”, która wyświetla się podczas dokonywania rezerwacji na stronie www.followme.pl.

Pasażerowie, którzy planują podróż z większą liczbą sztuk bagażu niż jest to przewidziane w limicie, proszeni są o zgłoszenie takiego faktu w chwili dokonywania rezerwacji. W przypadku nie dodanie takiej uwagi wcześniej, możemy odmówić przyjęcia nadmiaru bagażu, w zależności od dostępnego miejsca na pokładzie pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagubienia bagażu?

Zagubienie bagażu zdarza się niezmiernie rzadko w naszych autobusach, jednakże warto wiedzieć, jak należy postąpić w takiej sytuacji. Wszelkie reklamacje dotyczące zaginionego bagażu należy niezwłocznie zgłosić do Biura Obsługi Klienta pod nr telefonu (+48) 91 48 50 422. Wszystkie bagaże umieszczane w luku bagażowym powinny być opisane np. za pomocą identyfikatora bagażu.

Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż, jedynie do wysokości 300 zł. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Czy można zabrać zwierzą na pokład pojazdu?

Przewóz zwierząt jest zabroniony. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot do 4 kg!). Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50zł w jedna stronę przy jednoczesnym wykupie biletu przez pasażera.

Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.

Jakie dokumenty należy posiadać podczas podróży?

Każdy pasażer powinien posiadać dokument uprawniający do podróży zagranicznej do Państw EU czyli paszport lub dowód osobisty.

Czy można podróżować za granicę posiadając jedynie prawo jazdy, legitymację szkolną lub akt urodzenia?

Legitymacja szkolna, prawo jazdy czy akt urodzenia nie są dokumentami tożsamości i nie uprawniają do podróży za granicę.

Jak długo jest ważny bilet Open?

Bilet typu Open jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży.

Czy na moim bilecie może jechać inna osoba?

Nie. Bilet jest imienny i nie może być udostępniony osobie trzeciej. Jeżeli chcesz zmienić dane pasażera skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Bilety promocyjne nie podlegają wymianie lub zwrotom.

W jakiej walucie można dokonać płatności u kierowcy?

Kierowca przyjmuje płatność w złotówkach lub w euro. Można płacić zarówno gotówką jak i kartą. W celu sprawnej realizacji przejazdu prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty za bilet.

Czy można u kierowcy zapłacić kartą?

Tak, kierowca przyjmuje płatności kartą, podczas przejazdów indywidualnych prosimy zgłaszać chęć płatności kartą podczas rezerwacji.

Skąd odjeżdżają autobusy Follow me! z lotniska Berlin Schӧnefeld?

Przystanki autobusów dalekobieżnych przy lotnisku Berlin SXF, w tym również Follow me! znajdują się w pobliżu dworca kolejki S-Bahn.

Sprawdź lokalizację na Google Maps -> kliknij tutaj

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://followme.pl/przystanek-follow-me/ 

Skąd odjeżdżają autobusy Flixbus z lotniska Berlin Tegel?

Przystanek na lotnisku Berlin Tegel znajduje się na górnym parkingu dla autobusów, znajdującym się bezpośrednio przy terminalu A. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://followme.pl/przystanek-follow-me/ 

Czy pasażer jest ubezpieczony podczas podróży?

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.

W jaki sposób można zgłosić opinię, uwagi, reklamacje?

Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub mailowo biuro@followme.pl w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

  • datę sporządzenia reklamacji;
  • nazwę i siedzibę przewoźnika;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  • kwotę roszczenia;
  • wykaz załączonych dokumentów;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.

Gdzie znajdują się przystanki Follow me!?

Dokładną lokalizację wszystkich przystanków Follow me! znajdziesz na stronie: https://followme.pl/przystanek-follow-me/

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.