14 stycznia 2021

PFR 2.0 – Polski Fundusz Rozwoju 2.0


Follow me! Aktualności PFR 2.0 – Polski Fundusz Rozwoju 2.0

Z regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa 2.0 polskiego funduszu rozwoju dla mikro, małych i średnich firm„.

Rozdział V. Zobowiązania beneficjenta
§ 14, punkt 1 Beneficjent zobowiązuje się:

lit i) do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych);