4 stycznia 2021

Najważniejsze ograniczenia w podróżowaniu


Follow me! Aktualności Najważniejsze ograniczenia w podróżowaniu

W poniższym wpisie przedstawiamy najważniejsze ograniczenia w podróżowaniu po Europie.

Zebraliśmy wprowadzone obostrzenia dla podróżnych do najpopularniejszych europejskich krajów. Zwracamy uwagę na dużą dynamikę zmian, dlatego przed planowaniem wyjazdów zachęcamy do sprawdzania informacji rządowych i aktualnie obowiązujących obostrzeń w danym kraju.

Aktualizacja: 4.01.2021 r. 

Austria:

Osoby przyjeżdżające do Austrii z Polski zobowiązane są do odbycia 10 dniowej kwarantanny. W momencie przekraczania granicy należy mieć przy sobie wypełniony formularz zobowiązania się do odbycia kwarantanny na terenie Austrii.

Formularz do pobrania: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.pdfsig

Belgia:

Od 25 grudnia 2020 r. wszystkie osoby niezarejestrowane na pobyt stały lub czasowy pochodzący z czerwonej strefy (w tym Polski) przyjeżdżający do Belgii muszą okazać negatywny wynik testu (wykonany maksymalnie 72 godziny wcześniej).

Wszystkie osoby powracające do Belgii (po pobycie dłuższym niż 48 godzin) obowiązuje 7-dniowa kwarantanna, która kończy się wykonaniem testu na COVID-19. Dotyczy osób posiadających legalny pobyt w Belgii.

Wjeżdżając do Belgii należy posiadać przy sobie dowód wypełnienia formularza Passanger Locator Form lub w ostateczności kopię wypełnionego i wysłanego formularza. Dostępny jest on w 4 językach (en/fr/nl/de) na stronie: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form .

Chorwacja:

Co najmniej do 15.01.2021 r. istnieje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji.

Czechy:

Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa) o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/ ) okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem

Dania:

Od 17 października Polska została zakwalifikowana do krajów „zamkniętych”. Oznacza to, że osoby niebędące rezydentami w Danii mogą wjechać z Polski do Danii tylko z ważnego udokumentowanego powodu wjazdu, a wjazd w celach turystycznych nie jest możliwy.

Lista kategorii spraw zaliczanych do „ważnego powodu wjazdu” znajduje się pod linkiem: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-banned-countries

Finlandia:

Podróżujących z Polski do Finlandii nadal obowiązują ograniczenia dotyczące celów przyjazdu. Podróżni muszą przedstawić podczas kontroli granicznej stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studia czy ważne względy osobiste lub rodzinne (np. ślub, pogrzeb, choroba). Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Wjazd w celach typowo turystycznych czy rekreacyjnych wciąż nie jest dozwolony.

Francja:

Granice Francji z pozostałymi państwami Unii Europejskiej i Strefy Schengen pozostają otwarte. Oznacza to, że osoby wjeżdżające na terytorium Francji z Państw Unii Europejskiej nie podlegają kwarantannie ani obowiązkowi wykonania testu.

Hiszpania:

Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski, z wyłączeniem województwa podkarpackiego), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Od 10 grudnia 2020 roku, poza wynikiem testu typu PCR (RT-PCR), dozwolone będą także wyniki testów TMA.

Test musi być zrealizowany w czasie 72 godzin przed terminem przyjazdu.

Zaświadczenie w formie papierowej lub cyfrowej (w języku hiszpańskim i/lub angielskim, francuskim, niemieckim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański) musi zawierać: datę badania, dane osobowe pacjenta oraz numer dokumentu (wskazany w formularzu sanitarnym), oznaczenie i dane kontaktowe do ośrodka medycznego wykonującego test oraz wskazanie negatywnego wyniku.

Holandia:

Od 29 grudnia 2020 r. wszyscy podróżni (osoby 13+) wjeżdżający do Holandii samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem i promem z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym lub czerwonym (w tym z Polski) muszą okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży negatywny wynik testu molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 oraz podpisane oświadczenie (link). https://www.government.nl/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form

Niemcy:

Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Od 24.10.2020 r. cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka.

Przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonać elektronicznej rejestracji podróży na portalu www.einreiseanmeldung.de. Strona jest dostępna w jęz. polskim.

Elektroniczna rejestracja podróżnych nie dotyczy tylko tych osób, które:

  • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie,
  • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin,
  • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

Norwegia:

Polska została zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznacza to obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii  bez żadnych wyjątków.

Podróżni z Polski (turyści, goście), którzy przyjeżdżają do Norwegii od 09.11.2020 r. muszą ponadto przedstawić po przybyciu do Norwegii zaświadczenie o negatywnym wyniku testu COVID-19 (PCR lub antygenowy, w jednym z języków: norweski, szwedzki, duński, angielski, niemiecki, francuski ).

Test należy wykonać na mniej niż 72 godziny przed wjazdem do Norwegii. Jeżeli dana osoba nie przedstawi takiego testu, władze norweskie mogą odmówić jej wjazdu na teren kraju.

Portugalia:

Portugalia kontynentalna

Przy wjeździe do Portugalii kontynentalnej nie ma wymogu okazywania wyniku testu na Covid-19, ani poddania się testowi.

Madera

Przy wjeździe na Maderę obowiązuje wymóg testów na COVID-19. Przyjeżdżający muszą m.in. okazać służbom lotniskowym na Maderze negatywny wynik testu PT-PCR na COVID-19 wykonany na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. dodatkowo przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację.

Rosja:

W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR.

Słowacja:

Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.

Słowenia:

Osoby wjeżdżające z Polski do Słowenii muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa lub przejść 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.

Szwajcaria:

Od 19 grudnia 2020 r. osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie będą podlegać kwarantannie.

Szwecja:

Brak ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli RP. Ograniczenia wjazdu wyłącznie dla obywateli spoza EOG i Szwajcarii.

Turcja:

Od 28 grudnia 2020 r. pasażerowie przylatujący do Turcji samolotem a od 30 grudnia 2020 r. wszyscy pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, lądową lub morską, są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu.

Włochy:

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski (grupa C) przynajmniej do 15.01.2021 r. mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

 

UWAGA: Powyższy wpis ma jedynie charakter informacyjny, informacje w nim zawarte są aktualne na dzień publikacji tekstu. Przed planowaną podróżą sprawdź koniecznie aktualizację obostrzeń na oficjalnych stronach rządowych krajów z których lub do których podróżujesz. Skontaktuj się również ze swoją linią lotniczą, czy podczas odprawy nie będzie wymagała od Ciebie ważnego testu na koronawirusa.

źródło: gov.pl 


Pozostałe aktualności:

Narty w Alpach – aktualne informacje

BREXITjak od stycznia podróżować do Wielkiej Brytanii?