12 maja 2021

Autokary turystyczne – 100% miejsc dostępnych dla pasażerów.


Follow me! Aktualności Autokary turystyczne – 100% miejsc dostępnych dla pasażerów.

Autokary turystyczne – 100% miejsc dostępnych dla pasażerów.

Bardzo dobre wiadomości dla podróżnych i organizatorów turystyki. Już od 15.05.2021 r. zniesiony zostanie limit zajętości 50% miejsc w autokarach turystycznych. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie fotele będą dostępne dla pasażerów.

Zniesienie m.in. tego obostrzenia zostało wpisane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku brzmi:

24. 2 Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

  1. a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: – dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, – osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  1. b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących;  

4) na terenie lotniska pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno- -ruchowej dla danego typu pojazdu. 3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. 4. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie

Follow me! gwarantuje bezpieczne przewozy autokarowe!

Autokary turystyczne, busy, minibusy – wynajem.

Zniesienie powyższego obostrzenia wpłynie na wzrost dostępności usług przewozowych i wycieczek autokarowych! Jako lider przewozów autokarowych gwarantujemy, że nie zmieniamy dbałości o bezpieczeństwo naszych pasażerów i w dalszym ciągu będziemy realizowali wszystkie zalecenia służb sanitarnych!

Follow me! dysponuje najnowocześniejszą flotą autokarów w regionie. Jeżeli jesteś zainteresowany wynajmem nowoczesnych busów i autokarów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Wynajmów: wynajem@followme.pl

 


Pozostałem aktualności:

Gdzie na urlop w 2021? Sprawdź kto otwiera granice dla turystów?

Dobre wiadomości z lotniska Goleniów. Wracają loty z Goleniowa.

Wycieczki autokarowe ze Szczecina 2021