CSR

CSR Follow me! – W 2014 roku, korzystając z funduszy Swiss Contribution rozpoczęliśmy wdrażanie programu Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie – Corporate Social Responsibility. W ramach programu został poczyniony szereg działań mających na celu m.in. jasne wytyczenie misji i wizji rozwoju firmy, usprawnienie wewnętrznych i zewnętrznych procesów komunikacyjnych, dodatkowe wsparcie działań na rzecz rozwoju zawodowego pracowników i zaangażowania firmy w życie społeczności lokalnej. Pozyskane zostały również środki na inwestycję w system GPS oraz Mobileye, pozwalające zarówno na monitorowanie i ekonomiczne zarządzanie flotą pojazdów, jak i przekładające się na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i samych kierowców.

 

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.

Jest to strategia, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach, oprócz ekonomicznych, uwzględniają także aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie dba o tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami i partnerami. Zgodnie z ideą CSR firma stosuje jasne praktyki biznesowe oparte na szacunku dla społeczności, środowiska i pracowników.

Przyjmując strategię zgodną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przedsiębiorstwo dobrowolnie zobowiązuje się postępować w sposób etyczny i zgodny z panującymi standardami organizacyjnymi, środowiskowymi i kulturowymi.

 

Polityka firmy Interglobus Tour w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i kierowców poprzez wyposażenie pojazdów w system monitorowania GPS ETOS oraz system prewencji kolizyjnej Mobileye.
  • Minimalizowanie negatywnego oddziaływania emisji spalania paliwa oraz zwiększanie efektywności w gospodarowaniu zasobami, w tym w szczególności posiadaną flotą pojazdów.
  • Wprowadzenie przejrzystej polityki personalnej, m.in. poprzez prowadzenie jasnego systemu rekrutacji, wynagradzani i premiowania pracowników, zgodnego z polityką równości.
  • Wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej ułatwiającego dzielenie się wiedzą z pracownikami oraz wymianę informacji wewnątrz firmy.
  • Zwiększenie zaangażowania społecznego, poprzez działania i partnerstwa lokalne służące wsparciu i promocji regionu.

Wartość dofinansowania projektu: 29 560 CHF

Raportowanie GRI 2014 

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy znajduje się na stronach:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Strategia CSR dla B.P Interglobus Tour 

CSR Follow me!

 

 

CSR Follow me! społeczna odpowiedzialność biznesu szczecin