Follow me! Bez kategorii Regulamin promocji na Black Weeks 2023

Promocja na Black Week 2023 – Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem promocji jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, NIP 856-16-78-548.
 • Czas trwania promocji obejmuje okres od 14 listopada 2023 roku do 30 listopada 2023 roku. Dotyczy to okresu, w którym można składać rezerwacje (data przejazdu nie może być późniejsza niż 30 kwietnia 2024r.).
 • Promocja kierowana jest do wszystkich klientów.

2. Nagrody

 • W promocji do zdobycia są zniżki na transfery lotniskowe.
 • Uczestnik/uczestnicy otrzymują zniżkę o wartości 20% lub 35% – na przejazdy realizowane w ramach usługi Family Airport Taxi.
 • Dniem specjalnym promocji jest 24.11.2023. Uczestnicy otrzymują rabat w wysokości 40% w ramach usługi BERBUS.

3. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

 • Aby wziąć udział w promocji, należy zarezerwować przejazd za pomocą systemu rezerwacyjnego organizatora lub poprzez kontakt mailowy/telefoniczny.
 • Podczas składania rezerwacji należy wprowadzić lub przekazać kod rabatowy udostępniony przez organizatora w materiałach informujących o promocji.
 • Liczba rezerwacji jest nieograniczona. Kod rabatowy jest wielokrotnego użytku – dla każdego z uczestników promocji.
 • Przejazd może odbywać się w dowolnie wybranym terminie, jednak nie późniejszym niż 30 kwietnia 2024 r.
 • Trasa przejazdu musi rozpoczynać lub kończyć się na jednym z lotnisk: Berlin (BER), Szczecin-Goleniów (SZZ) lub Poznań (POZ). W przypadku rezerwacji przejazdu na innej trasie, Organizator ma prawo do zmiany ceny przejazdu.
 • Dla przejazdów indywidualnych od 1 do 8 osób rabat wynosi 20%. Dla grup o wielkości od 10 do 20 osób rabat wynosi 35%. Obowiązuje on przez cały okres trwania promocji.
 • Dniem specjalnym obowiązywania promocji jest 24 listopada 2023 roku. W tym dniu, za pomocą kanałów informacyjnych Organizatora, udostępniony zostanie kod rabatowy o wartości 40% na przejazdy w ramach usługi BERBUS. Będzie on obowiązywał dla wszystkich klientów – niezależnie od liczby osób wprowadzonej podczas rezerwacji.
 • Przy zakupie biletów promocyjnych nie ma możliwości anulacji, zmiany daty wyjazdu lub powrotu.
 • Promocja nie dotyczy innych rodzajów przejazdów. Wyłączone z niej są również przejazdy na innych trasach niż wymienione powyżej.
 • Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@followme.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny organizatora: Biuro Podróży Interglobus Tour – Follow me!, al. Wojska Polskiego 184c, 71-256 Szczecin.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 • Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

5. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników.