Follow me! Bez kategorii Warunki świadczenia usług przejazdów indywidualnych Follow me! – Family Airport Taxi (załącznik nr 2)

Warunki świadczenia usług przejazdów indywidualnych Follow me! – Family Airport Taxi

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Umownych Warunków Przewozowych

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument określa warunki świadczenia przez Follow me! usługi przejazdu indywidualnego na rzecz Użytkownika, dokonującego zamówienia na swoją rzecz lub na rzecz swoją i Pasażerów. Usługa polega na transporcie Użytkownika za pomocą samochodu Follow me! wraz z kierowcą z określonego przez Użytkownika miejsca odbioru do określonego miejsca docelowego.

II. BUSINESS TAXI

1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1 Doceniasz komfort przejazdów indywidualnych Family Airport Taxi? Jest to sztandarowa usługa Follow me! Twój przejazd zostanie obsłużony nowoczesnym Mercedesem V-class lub samochodem innej marki o tym samym standardzie. Usługę zrealizuje doświadczony kierowca. Podczas przejazdu będziesz mógł korzystać z bezpłatnego Wi-Fi.

1.2. Mając na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom firmy, wdrożyliśmy specjalne procedury sanitarne przeciwdziałające covid-19. W związku z powyższym niektóre usługi (np. odbiór pasażera bezpośrednio spod bramki przylotu) mogą zostać zawieszone, bądź być realizowane opcjonalne.

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
2.1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zlecenia od klientów indywidualnych należy przesyłać na adres
biuro@followme.pl. Zlecenia od firm należy przesyłać na adres rezerwacje@followme.pl. W zamówieniu niezbędne są dane: imię i nazwisko pasażera, numer telefonu do kontaktu, dokładny adres odbioru, dokładny adres dojazdu, godzina i numer lotu w przypadku transferów z lub na lotnisko.

Pracownik Follow me! potwierdza przyjęcie zgłoszenia na przejazd Family Airport Taxi i jednocześnie przesyła potwierdzenie realizacji usługi, zawierające datę, adres i godzinę odbioru pasażera oraz cenę przejazdu.

Follow me! gwarantuje przyjęcie i realizacje zamówienia zgłoszonego na minimum dwa dni przed rozpoczęciem podróży. Zlecenia zgłoszone w krótszym czasie potwierdzane są w zależności od dostępności pojazdów.

Zamówienie na przewóz osób złożone w czasie 24 godzin lub krótszym przed rozpoczęciem podróży powoduje wzrost ceny przejazdu o 10%

2.2. ODBIÓR PASAŻERÓW
Godzina odbioru każdego pasażera jest ustalana przez Follow me!, biorąc pod uwagę czas potrzebny na dojazd do miejsca docelowego. W przypadku zleceń realizowanych na lotniska uwzględniany jest czas potrzebny na odprawę lotniskową.

W przejazdach Family Airport Taxi, kierowca pozostaje do dyspozycji pasażera i oczekuje na niego również w przypadku zdarzeń powodujących opóźnienie pasażera. Pierwsze 30 minut oczekiwania na pasażera jest bezpłatne. Każda kolejna rozpoczęta godzina podlega opłacie w wysokości 39 zł brutto.

Odbiór pasażera z lotniska odbywa się przy bramce przylotów, chyba że przepisy sanitarne i obostrzenia epidemiologiczne, nakazują inne miejsce. O ewentualnej zmianie lokalizacji klient zostanie poinformowany sms lub telefonicznie.

Cena przejazdu Family Airport Taxi obejmuje odbiór pasażerów z dwóch adresów na terenie miasta Szczecin. Każdy dodatkowy odbiór podlega opłacie w wysokości 9 zł brutto. Każdy odbiór z adresu poza Szczecinem podlega indywidualnej wycenie przedstawionej przez pracownika Follow me! przyjmującego zamówienie.

W przypadku odbioru z miasta Berlin, cena przejazdu obejmuje odbiór pasażerów z jednego adresu. Każdy dodatkowy odbiór podlega opłacie w wysokości 49 zł brutto dla odbioru z drugiego lotniska oraz 29 zł dla odbioru z innego adresu w mieście Berlin.

2.2.1 PRZEWÓZ ZWIERZĄT

Dozwolony jest przewóz niewielkich psów. Należy w tym celu korzystać z transporterów dla zwierząt.

2.3. GWARANCJA PUNKTUALNOŚCI
Zawsze na czas pod wskazanym adresem to jeden z głównych priorytetów Follow me! W myśl tej zasady, opóźnienia odbioru pasażera trwające dłużej niż 10 minut w przypadku gdy zamawiający lub pasażer nie zostali poinformowani o spodziewanym opóźnieniu, przejazd zostanie zrealizowany bezpłatnie.

2.4. ANULACJA LUB ZMIANA ZAMÓWIENIA
Klient ma prawo zrezygnować bez kosztowo z zamówienia Family Airport Taxi do 3h przed podróżą rozpoczynającą się w Szczecinie oraz do 6h przed podróżą rozpoczynającą się w Berlinie. Anulacja zgłoszona po tym terminie
 podlega opłacie w wysokości 100% ceny.

Klient ma prawo zmienić bez kosztowo godzinę przejazdu do 3h przed rozpoczęciem podróży pierwotnego zlecenia w przypadku podróży rozpoczynających się w Szczecinie oraz do 6h przed rozpoczęciem podróży pierwotnego zlecenia w przypadku podróży rozpoczynających się w Berlinie. Zmiana zamawianej godziny przejazdu po tym terminie jest jednoznaczna z anulacją przejazdu. Zapytanie na nową godzinę jest traktowane jako nowe zapytanie i podlega od nowa procesowi przyjęcia zlecenia.

2.5. PŁATNOŚĆ
Warunki płatności za zamówiony przejazd Family Airport Taxi odpowiadają dotychczasowym warunkom wynegocjowanym przez firmy. W przypadku klientów indywidualnych jest to 100% przedpłaty.