Follow me! Bez kategorii Warunki świadczenia usług przejazdów indywidualnych Follow me! – Business Class (załącznik nr 1)
Załącznik nr 1 do Regulaminu Umownych Warunków Przewozowych

 

Warunki świadczenia usług przejazdów indywidualnych Follow me! – Business Class

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument określa warunki świadczenia przez Follow me! usługi przejazdu indywidualnego na rzecz Użytkownika, dokonującego zamówienia na swoją rzecz lub na rzecz swoją i Pasażerów. Usługa polega na transporcie Użytkownika za pomocą samochodu Follow me! wraz z kierowcą z określonego przez Użytkownika miejsca odbioru do określonego miejsca docelowego.

Usługa oferowana jest w klasie: Business Class

II. BUSINESS CLASS

1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1 Doceniasz komfort przejazdów indywidualnych Business Taxi? Jest to sztandarowa usługa Follow me! Twój przejazd zostanie obsłużony nowoczesnym Mercedesem E-class lub samochodem innej marki o tym samym standardzie. Usługę zrealizuje doświadczony kierowca, który na lotnisku odbierze Cię spod bramki przylotów. Podczas przejazdu będziesz mógł korzystać z bezpłatnego Wi-Fi.

1.2. Mając na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom firmy, wdrożyliśmy specjalne procedury sanitarne przeciwdziałające covid-19. W zawiązku z powyższym niektóre usługi (np. odbiór pasażera bezpośrednio spod bramki przylotu) mogą zostać zwieszone, bądź być realizowane opcjonalne.

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI W KLASIE BUSINESS CLASS
2.1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zlecenia od klientów indywidualnych należy przesyłać na adres
biuro@followme.pl. Zlecenia od firm należy przesyłać na adres rezerwacje@followme.pl. W zamówieniu niezbędne są dane: imię i nazwisko pasażera, numer telefonu do kontaktu, dokładny adres odbioru, dokładny adres dojazdu, godzina i numer lotu w przypadku transferów z lub na lotnisko.

Pracownik Follow me! potwierdza przyjęcie zgłoszenia na przejazd Business Class i jednocześnie przesyła potwierdzenie realizacji usługi, zawierające datę, adres i godzinę odbioru pasażera oraz cenę przejazdu.

Follow me! gwarantuje przyjęcie i realizacje zamówienia zgłoszonego na minimum dwa dni przed rozpoczęciem podróży. Zlecenia zgłoszone w krótszym czasie potwierdzane są w zależności od dostępności pojazdów.

Zamówienie na przewóz osób złożone w czasie 24 godzin lub krótszym przed rozpoczęciem podróży powoduje wzrost ceny przejazdu o 10%

2.2. ODBIÓR PASAŻERÓW
Godzina odbioru każdego pasażera jest ustalana przez Follow me!, biorąc pod uwagę czas potrzebny na dojazd do miejsca docelowego. W przypadku zleceń realizowanych na lotniska uwzględniany jest czas potrzebny na odprawę lotniskową.

W przejazdach klasy business, kierowca pozostaje do dyspozycji pasażera i oczekuje na niego również w przypadku zdarzeń powodujących opóźnienie pasażera. Pierwsze 30 minut oczekiwania na pasażera jest bezpłatne. Każda kolejna rozpoczęta godzina podlega opłacie w wysokości 39 zł brutto. Oczekiwanie na pasażera jest bezpłatne, w przypadku gdy opóźnienie pasażera jest spowodowane opóźnieniem lotu.

Odbiór pasażera z lotniska odbywa się przy bramce przylotów, chyba że przepisy sanitarne i obostrzenia epidemiologiczne, nakazują inne miejsce. O ewentualnej zmianie lokalizacji klient zostanie poinformowany sms lub telefonicznie.

Cena przejazdu Business Class obejmuje odbiór pasażerów z dwóch adresów na terenie miasta Szczecin. Każdy dodatkowy odbiór podlega opłacie w wysokości 9 zł brutto. Każdy odbiór z adresu poza Szczecinem podlega indywidualnej wycenie przedstawionej przez pracownika Follow me! przyjmującego zamówienie.

W przypadku odbioru z miasta Berlin, cena przejazdu obejmuje odbiór pasażerów z jednego adresu. Każdy dodatkowy odbiór podlega opłacie w wysokości 49 zł brutto dla odbioru z drugiego lotniska oraz 29 zł dla odbioru z innego adresu w mieście Berlin.

2.3. GWARANCJA PUNKTUALNOŚCI
Zawsze na czas pod wskazanym adresem to jeden z głównych priorytetów Follow me! W myśl tej zasady, opóźnienia odbioru pasażera trwające dłużej niż 10 minut w przypadku gdy zamawiający lub pasażer nie zostali poinformowani o spodziewanym opóźnieniu, przejazd zostanie zrealizowany bezpłatnie.

2.4. ANULACJA LUB ZMIANA ZAMÓWIENIA
Klient ma prawo zrezygnować bez kosztowo z zamówienia Business Class do 3h przed podróżą rozpoczynającą się w Szczecinie oraz do 6h przed podróżą rozpoczynająca się w Berlinie. Anulacja zgłoszona po tym terminie
 podlega opłacie w wysokości 100% ceny.

Klient ma prawo zmienić bez kosztowo godzinę przejazdu do 3h przed rozpoczęciem podróży pierwotnego zlecenia w przypadku podróży rozpoczynających się w Szczecinie oraz do 6h przed rozpoczęciem podróży pierwotnego zlecenia w przypadku podróży rozpoczynających się w Berlinie. Zmiana zamawianej godziny przejazdu po tym terminie jest jednoznaczna z anulacją przejazdu. Zapytanie na nową godzinę jest traktowane jako nowe zapytanie i podlega od nowa procesowi przyjęcia zlecenia.

2.5. PŁATNOŚĆ
Warunki płatności za zamówiony przejazd Business Class odpowiadają dotychczasowym warunkom wynegocjowanym przez firmy. W przypadku klientów indywidualnych jest to 100% przedpłaty.